Алгебра

Алгебра сандар мен сандарға қатысты қосу, көбейту, бөлу, алу, дәрежеге шығару тәрізді операцияларды және олардың өзара арақатынастарың, оған қоса сызықты, квадраттық теңдеулерді зерттейтің ғылым.

Біз осы сайтта мына алгебралық ұғымдарды баяндаймыз:

1. Сандар жиындары.

Натурал, бүтін, рационал, иррационал, нақты сандарды және олардың қасиеттерің қарастырамыз.

2. Теңдеулер.

Сызықты, квадраттық, сызықты теңдеулер жүйелерің шешуді үйренеміз.

3. Прогрессиялар.

Арифметикалық және геометрикалық прогрессиялар мен олардың қасиеттерің зерттейміз.

4. Теңсіздіктер.

Сызықты, бөлшек теңсіздіктер және оларды шешу әдістерің қарастырамыз.

5. Тригонометрия.

Синус, косинус, тангенс, котангенс тәрізді тригонометриялық функцияларды және олардың қасиеттерің қарастырамыз.

6. Логарифм.

Логарифм ұғымын және оның қасиеттерін қарастырамыз.

Сонымен қатар бұл тізімге еңбеген көптеген басқа ұғымдарды да қарастырамыз.

Сабақтар
Яндекс.Метрика
Жылдамдық және өзге сабақтарды Alash.info сайтында таба аласыз