Интегралды алу ережелері

A-тұрақты сан f=f(x), u=u(x), v=v(x), болса онда мына формулалар орынды:

1). (int{ }{ }{f(x) dx})´ = f(x)

2). int{ }{ }{f { prime} (x)  dx} = f(x)+C немесе int{ }{ }{df (x)} = f(x)+C

3). int{ }{ }{A f (x)  dx}=A · int{ }{ }{f (x)  dx}

4). int{ }{ }{ u(x) pm v(x) dx}= int{ }{ }{u(x) dx} ± int{ }{ }{v(x) dx}

5). int{ }{ }{ u {prime} (x) v(x) dx}= u(x) v(x) int{ }{ }{ v {prime} (x) u(x) dx}

Жылдамдық және өзге сабақтарды Esepter.com сайтында таба аласыз