Глобальді аңықтама

Енді тригонометрикалық функцияларды тек 00≤  a ≤ 900 үшін ғана емес, бүкіл нақты сандар жиыны үшін аңықтайық.
Центрі XOY координат өсінің центрінде орналасқан бірлік шеңберді салайық:

косинус

Синус пен косинустың аңықталу жолдары:

1). 0≤ a ≤ 900 үшін аңықтамамыз баяғыдай болады:

 

синус

2). 90≤ a ≤ 1800  үшін:

синус пен косинус

3). 180≤ a ≤ 2700  үшін:

косинус пен синус

4). 270≤ a ≤ 3600  үшін:

синус пен косинус

Тангенс пен котангенсті баяғыдай tga={sina}/{cosa} ctga={cosa}/{sina} деп аңықтаймыз.

Ескерту.

Бұл графиктерден синус, косинус, тангенс және котангенс периодты болатының аңғарамыз. Яғни мына теңдіктер орынды болады:

sin(a+3600)=sina

cos(a+3600)=cosa

tg(a+3600)=tga

ctg(a+3600)=ctga

Сабақтар
Яндекс.Метрика
Жылдамдық және өзге сабақтарды Alash.info сайтында таба аласыз