Геометрия ғылымы

Үшбұрыш деген не? Үшбұрыштың периметрі, үшбұрыштың ауданы

Үшбұрыш деген не? Үшбұрыш үш нүктеден және оларды қосатын кесінділерден құралған фигура. Үшбұрыштың периметрі және үшбұрыштың ауданы

Пифагор теоремасы

Тік бұрышты үшбұрыштар қабырғаларының ұзындықтарын байланыстыратың Пифагор теоремасы

Косинустар теоремасы

Үшбұрыштың қабырғаларың байланыстыратың тәуелділіктер косинустар теоремасы бойынша аңықталады

Жазықтықтағы координат жүйесі

Жазықтықтағы координат жүйесі

Жазықтықтағы түзудің теңдеуі

Координат жүйесі бар жазықтықтағы түзудің теңдеуі

Арақашықтық

Жазықтықтағы арақашықтық және оны есептейтің формула. Нүктелердің арақашықтығын есептейтің формулалар

Шеңбер мен шеңбердің теңдеуі

Жазықтықтағы шеңбер мен шеңбердің теңдеуі

Векторлар және олардың координаттары

Жазықтықтағы векторлар және олардың координаттары. Вектордың ұзындығы. Нөлдік вектор

Векторларды қосу және алу. Параллелограмм ережесі

Жазықтықтағы векторларды қосу және алу. Параллелограмм ережесі. Үшбұрыштар ережесі

Векторлардың скаляр көбейтіндісіне мысалдар мен есептер

Векторлардың скаляр көбейтіндісі және оның қасиеттері. Скаляр көбейтіндісінің геометрикалық интерпретациясы. Скаляр көбейтінді формуласы және мысалдар

Кесінді деген не?

Кесінді деген не? Кесінді деп екі нүкте арасында жатқан түзулердің жиыны

Бұрыш деген не?

Бұрыш деген не?

Интервал деген не? Ашық интервал және жабық интервал

Интервал деген не? Ашық интервал және жабық интервал анықтамасы. Жартылай шексіз интервал және шексіз интервал

Сектор деген не? Сектор ауданы формуласы мен сектор периметрі

Сектор деген не? Сектор ауданы формуласы қандай. Сектор периметрі формуласы. Сектор ол шеңбердің бір бөлігі

Радиус деген не? Диаметр деген не? Центр деген не? Диаметр формуласы

Радиус деген не? Диаметр деген не? Центр деген не? Радиус шеңбер доғасынан оның центріне дейін созылған кесінді. Диаметр формуласы мен радиус формуласы

Хорда деген не? Хорда мен диаметр

Хорда деген не? Хорда ол шеңбердің бойында жатқан екі нүктені қосатын кесінді. Хорда мен диаметр

Сегмент деген не? Шеңбер сегменті деген не?

Сегмент деген не? Шеңбер сегменті деп шеңбер мен оның хордасы арасында жатқан фигураны атайды

Доға деген не? Центрлік бұрыш деген не?

Доға деген не? Центрлік бұрыш деген не? Доға геометрия ғылымында шеңбер бойында жатқан екі нүктені қосатын қисық

Геометрия ғылымы

Геометрия - нүкте, түзу, үшбұрыш, шеңбер, кесінді және тағы да сол сияқты геометриялық объектілерді зерттейтің ғылым. Геометрия сөзі гректің “гео”- жер және “метрия”- өлшеу деген сөздерден шыққан. Яғни геометрия сөзі “жерді өлшеу” деген мағына береді. Бұндай атау геометрия ғылымының соңау біздің заманымызға дейінгі ғасырларда жер телімдерің, үлкен зәулім сарайлар мен ғибадатғаналарды салу кезінде қолданғандығымен байланысты.

Мәселен ұлы Мысыр пирамидаларының ең ірісі Гиза пирамидасын салған кезде, геометриялық есептеулер ауқымды жүргізілді. Ұлы Гиза Пирамидасы Қазіргі заманда геометрия ғылым мен техниканың сан алуан салаларында қолданылады, және алгебра мен математикалық талдаумен қатар, математиканың ең іргелі салаларының бірі боп есептелінеді.