Арақашықтық

Координат өсі бар жазықтықта орналасқан N(x1, y1) және M(x2, y2) нүктелерінің S арақашықтығы S=sqrt{({{x_2}-{x_1}})^2+({{y_2}-{y_1}})^2} формуласымен есептелінеді.

Мысалы.

M(1, 2) және N(4, 6) нүктелерінің S арақашықтығын есептейік:

S=sqrt{(4-1)^2+(6-2)^2}

S=sqrt{3^2+4^2}

S=sqrt{9+16}

S=sqrt{25}

S=5

Ал суреті осындай:

арақашықтық

Геометрия ғылымы

Автор: Жандос Көксу

Сұрақ қою