Косинустар теоремасы

Үш бұрышты қарастырайық:

 

косинустар теоремасы

 

Косинустар теоремасы

Кез келген үшбұрыш үшін мына формулалар орынды:

c2=a2+b2-2ab cos γ

b2=a2+c2-2ac cos β

a2=b2+c2-2bc cos α

Ескерту

Косинустар теоремасы Пифагор теоремасының жалпыламасы болады, өйткені γ=900 десек онда cos γ=cos 900 =0 және c2=a2+b2-2ab cos γ=c2=a2+b2 болады.

Геометрия ғылымы

Автор: Жандос Көксу

Сұрақ қою