Нақты сандар жиыны - Натурал, бүтін, рационал сандар жиындары

Мектеп бағдарламасында бар сандар осы жерде келтірілген. Сандармен қатар олардың қасиеттері де осы сайтта бар.

1. Натурал сандар

Натурал сандар деп мына сандарды атаймыз 0, 1, 2, 3, 4,…

Барлық натурал сандар жиының N символымен белгіленеді. Белгілі бір a санының натурал сан екенің көрсету үшін aN деп белгілейміз. Мысалы 1 ∈ N, 5 ∈ N, 3 ∈ N.

2. Бүтін сандар

Бүтін сандар деп оң және теріс таңбасымен алынған барлық натурал сандар жиынынан құралған сандар жиының атаймыз.

Яғни бүтін сандар 0, 1, 2, 3, 4,… және1,2, 3, 4,… сандар жиындарының бірігуінен құралған. Бүтін сандар жиының P символымен белгілейміз.

Тұжырым.

N жиынына еңетің кез келген сан P жиынына да еңеді. Бұндай жағдайда N жиыны P жиынына еңеді дейді, және NP деп жазады.

Сұрақ.

P жиыны N жиынына еңеді ме?

3. Рационал сандар

Рационал сандар деп рационал сандар (aP, bP, b ≠ 0) сандарын атаймыз. Мысалы нақты сандар. Рационал сандар жиының R деп белгілейміз.

Кез келген бүтін c саны рационал жиынына еңеді да, яғни рационал саны да болып табылады. Өйткені рационал сан, соңдықтан PR.

Сұрақ.

NR тұжырымы орынды ма?

4. Иррационал сандар

Иррационал сан деп π = 3,141592… немесе иррационал сандар = 1,4… сандары тәрізді бөлшек бөлігі шексіз, периодты емес цифрлардан құралған сандарды атаймыз.

Иррационал сандар жиының Q деп белгілейміз.

5. Нақты сандар

Нақты сандар жиыны деп барлық натурал, бүтін, рационал және иррационал сандардан құралған сандар жиының атаймыз. Және бұл жиынды Z әрпімен белгілейміз.

Мектептің алгебра курсы!

Автор: Жандос Көксу

Сұрақ қою