Есеп шығару үшін қажетті сайт!

Математикадан есеп шығару үшін, оқушы алдымен материалды білу қажет.

Бұл үшін осы сайтты пайдалана аласыз, бұл сайтта мектепте оқытылатың математикалық ұғымдардың ең негізгілері, ең керектілері баяндалады. Біз жай ғана теориялық мәліметтерді келтірмей, есептердің шешілу жолдарың да баяндадық.

Сайтта келтірілген мысалдарға қарап, сіз өз бетінізбен есептерді шешу әдістерін меңгере аласыз.

Одан кейін неғұрым жеңіл есептерді шешіп, біртіндеп қиындарына да көше аласыз.

Осы сайтта мынандай тақырыптар қарастырылған:

Алгебралық есептерді шығару жолдары

Теңдеулер, теңсіздіктер, тригонометриялық есептер, квадраттық және кубтық теңдеулер, т.с.с

Геометриялық есептер

Пифагор теоремасы, векторлар, координат жүйесі, косинустар теоремасы, үшбұрыш ауданы, параллелограмм, трапеция, т.с.с. Бәрі осында бар.

Математикалық анализ есептері

Туынды ұғымы, шек, интегралдарды табу жолдары, аңықталған интегралдар, күрделі функцияның туындысы, т.с.с.
Және математикадан логикалық есептер бетінде кейбір логикалық есептер келтірілген.

Ақпарат

Автор: Жандос Көксу

Сұрақ қою