Ықтималдық теориясы

Ықтималдық деген не? Ықтималдық формуласы. Кездейсоқ оқиға деген не?

Ықтималдық деген не? Ықтималдық формуласы. Кездейсоқ оқиға деген не? Ықтималдықты анықтайтын формула

Геометриялық ықтималдық формуласы

Геометриялық ықтималдық формуласы. Ықтималдықты аудан мен көлем арқылы анықтай аламыз

Комбинаторика деген не? Алмастыру деген не?

Комбинаторика деген не? Комбинаторика ол заттардың орналасуын қарастыратын ғылым саласы. Ықтималдылықтар теориясында осы ғылым зор қолданыс тауып отыр. Алмастыру деген не?

Орналастыру деген не? Орналастыру формуласы

Орналастыру деген не? Орналастыру формуласы. Орналастыру ол бастапқы жиынды саны бірдей бірнеше тізімге бөлу

Теру деген не? Теру деп бастапқы жинынан саны бірдей элемент алынған тізімдер

Теру деген не? Теру деп бастапқы жинынан саны бірдей элемент алынған тізімдер, жиыншалар. Теру элементтердің орналасу ретіне байланыссыз

Оқиға деген не? Оқиғалардың қосындысы, көбейтіндісі

Оқиға деген не? Оқиғалардың қосындысы және оқиғалардың көбейтіндісі жайлы. Екі оқиғаның ең болмағанда біреуінің орындалуы қосынды. Ал екеуінің бірге орындалуы көбейтіндісі деп аталады

Оқиғалардың айырымы

Оқиғалардың айырымы деп екінші жиында бар элементтерді біріншіден алуын атайды

Ықтималдықтарды қосу теоремасы және формуласы

Ықтималдықтарды қосу теоремасы және формуласы. Қиылыспайтын оқиғалардың қосындысы

Ақиқат оқиға мен мүмкін емес оқиға жайлы. Толық топ пен қарама-қарсы оқиға

Ақиқат оқиға ол әрдайым пайда болатыны. Мүмкін емес оқиға ешбір тәжірибе кезінде пайда болмайтыны. Толық топ пен қарама-қарсы оқиға

Шартты ықтималдық формуласы. Тәуелсіз оқиғалар

Шартты ықтималдық деген не? A оқиғасы орындалғандағы B оқиғасының пайда болуы ықтималдығы шартты деп аталады. Шартты ықтималдық мысалы осы жерде бар. Шартты ықтималдық формуласы. Тәуелсіз оқиғалар

Толық ықтималдық формуласы және оның есептері

Толық ықтималдық формуласы ол толық топ құратын оқиғаларды осы оқиғалар туғыза алатын басқа оқиғаның ықтималдығын табу үшін керек

Байес формуласы және оған есептер. Байес теоремасы

Байес формуласы және оған есептер. Байес теоремасы толық топ құратын оқиғалар бір оқиғаның пайда болуына себепкер болса сол арқылы осы топтың оқиғаларының ықтималдығын табуға мүмкіндік береді

Бернулли формуласы деген не? Биномдық формула

Бернулли формуласы деген не? Бернулли теоремасы арқылы тәжірибені n рет қайталағанда k рет оқиғаның орындалу ықтималдығын табады. Биномдық формула

Дискретті кездейсоқ мен үзіліссіз кездейсоқ шама. Үлестірім кестесі

Дискретті кездейсоқ шама деген не? Тәжірибеге дейін қандай мәнге ие болатыны белгісіз, жүз пайыздық дәлдікпен болжауға болмайтын санды кездейсоқ шама деп атайды. Үзіліссіз кездейсоқ шама. Үлестірім кестесі

Дискретті кездейсоқ шаманың математикалық үміті

Дискретті кездейсоқ шаманың математикалық үміті деп ықтималдықты оның мәніне көбейтіндісін айтады. Оның басқа атауы математикалық күтімі

Дисперсия деген не? Дисперсияның қасиеттері және орташа квадраттық ауытқу

Дисперсия деген не? Дисперсияның қасиеттері және орташа квадраттық ауытқу. Дисперсия формуласы

Үлкен сандар заңы және Чебышев теңсіздігі. Чебышев теоремасы мен Марков теңсіздігі

Үлкен сандар заңы және Чебышев теңсіздігі. Чебышев теоремасы мен Марков теңсіздігі жайлы мағлұмат

Кездейсоқ шаманың үлестірім функциясы мен оның формуласы

Кездейсоқ шаманың үлестірім функциясы деген не? Үлестірім функциясы формуласы

Үлестірім тығыздығы дегені не? Үлестірім функциясының қасиеттері

Үлестірім тығыздығы ол үлестірім функциясының туындысы болып табылады. Үлестірім функциясының қасиеттері

Бірқалыпты үлестірім заңы. Бірқалыпты үлестірім функциясы

Бірқалыпты үлестірім заңы мен бірқалыпты үлестірім функциясы. Бірқалыпты үлестірім дегеніміз бір тұрақты санға бір сегментте тең болатыны

Үзіліссіз кездейсоқ шаманың математикалық үміті мен дисперсиясы. Орташа квадраттық ауытқу

Үзіліссіз кездейсоқ шаманың математикалық үміті мен дисперсиясы жайлы. Математикалық үміт пен дисперсия үлестірім тығыздығы арқылы табылады. Орташа квадраттық ауытқу

Көрсеткіштік үлестірім заңы немесе экспоненциалды үлестірім

Көрсеткіштік үлестірім заңы немесе экспоненциалды үлестірім жайлы ақпарат. Көрсеткіштік үлестірім дегеніміз функциясы экспоненциалды болатыны

Нормалды үлестірім тығыздығы. Гаусс үлестірім функциясы. Қалыпты үлестірім тығыздығы

Нормалды үлестірім тығыздығы. Гаусс үлестірім функциясы. Қалыпты үлестірім тығыздығы деген не?

Ықтималдық теориясы