Дисперсия деген не? Дисперсияның қасиеттері және орташа квадраттық ауытқу

X кездейсоқ шамасы берілсін. Оның математикалық үміті M(X) болсын. Кездейсоқ шаманың D(X) дисперсиясы деп мына формула арқылы есептелінетін санды атаймыз:

D(X) = M(X - M(X))2

Математикалық үмітің қасиеттерін пайдалана отырып осы жақшаны ашайық:

D(X) = M(X - M(X))2 = M(X2 - 2XM(X) + M2(X))

D(X) = M(X2) - M(2XM(X)) + M(M2(X))

M(2XM(X)) = 2M(X)*M(X) = 2M2(X)

M(M2(X)) = M2(X)

D(X) = M(X2) - M(2XM(X)) + M(M2(X)) = M(X2) - 2M2(X) + M2(X)

D(X) = M(X2) - M2(X)

Осы соңғы формуламен дисперсияны табу біршама жеңіл болады. Мысалы ретінде мына кездейсоқ шаманың дисперсиясын есептеп шығайық:

X 1 2
p 0,7 0,3

Алдымен математикалық үмітін есептейміз:

M(X) = 1*0,7 + 2*0,3

M(X) = 0,7 + 0,6

M(X) = 1,3

Енді X2 шамасының үлестірім кестесін құрамыз:

X2 1 4
p 0,7 0,3

Оның математикалық үмітін де есептеп қоямыз:

M(X2) = 1*0,7 + 4*0,3

M(X2) = 0,7 + 1,2

M(X2) = 1,9

Енді оның дисперсиясын есептеу оңай:

D(X) = M(X2) - M2(X)

D(X) = 1,9 - 1,3

D(X) = 0,6

Жаттығу ретінде мына кездейсоқ шаманың дисперсиясын есептеп қойындар:

X 1 2 3
p 0,2 0,3 0,5

Дисперсияның қасиеттері

X кездейсоқ шамасының D(X) дисперсиясы мынандай қасиетке ие болады:

1) D(C). C тұрақты сан болса.

2) D(CX) = C2D(X).

3) D(X + Y) = D(X) + D(Y). X пен Y тәуелсіз кездейсоқ шамалар болса.

Орташа квадраттық ауытқу

Ықтималдықтар теориясының көптеген қолданыстарында дисперсиямен қатар оның түбірі де пайдаланады. Оның орташа квадраттық ауытқу деп атайды:

σ = (D(X))1/2

Осы беттегі бірнші мысалда біздің дисперсиямыз D(X) = 0,6 тең болды. Соның орташа квадраттық ауытқу шамасын есептейік:

σ = (0,6)1/2 = 0,77

Ықтималдық теориясы

Автор: Жандос Көксу

Сұрақ қою