Үлестірім тығыздығы дегені не? Үлестірім функциясының қасиеттері

Үзіліссіз кездейсоқ шаманың үлестірім функциясын білетін шығарсыз. Мысалы мынандай үлестірім функция бар болсын:

F(x) = x2, x ∈ [0; 1]. Қалған x үшін ол 0 тең.

Өзіңіз көріп тұрғандай осы функцияның туындысын алуға болады. Туындысын алып оның математикалық үмітін, дисперсиясын табу оңай болады екен.

Анықтама

F(x) функциясының туындысы үлестірім тығыздығы деп аталады:

f(x) = F'(x)

Мысалы жоғарыдағы функцияның туындысын есептеп көрейік:

F(x) = x2, x ∈ [0; 1]. Қалған x үшін ол 0 тең.

f(x) = F'(x) = 2x, x ∈ [0; 1]. Қалған x үшін ол 0 тең.

Үлестірім функциясының қасиеттері

1) f(x) ⩾ 0.

2) Егер үлестірім тығыздығы белгілі болса оның арқасында үлестірім функциясын таба аламыз:

Үлестірім тығыздығы

3) Үлестірім тығыздығы белгілі болса кездейсоқ шаманың a мен b аралығына түсу ықтималдығы мына интеграл арқылы есептелінеді:

Үлестірім тығыздығы арқылы ықтималдықты есептеу

4) Үлестірім тығыздығының мына меншіксіз интегралы бірге тең:

Меншіксіз интегралы

Ықтималдық теориясы

Автор: Жандос Көксу

Сұрақ қою