Жазықтықтағы түзудің теңдеуі

Координат жүйесі бар жазықтықтағы түзудің теңдеуі ax+by+c=0 болады, мұндағы a,b,c тұрақты сандар.

Мысалы 2x+y+3=0.

ax+by+c=0 теңдеуін y бойынша шешейік:

ax+by+c=0

by=-ax -c

y={-a}/b x + {-c}/b

{-a}/b=k, {-c}/b=c0 деп белгілесек:

y=kx+c0

яғни

y=kx+c0

Мысалы.

y=3x-2

Сонымен жазықтықтағы кез келген түзу ax+by+c=0 не y=kx+c0 теңдеуімен беріле алады.

Геометрия ғылымы

Автор: Жандос Көксу

Сұрақ қою