Шеңбер

Шеңбер деп центрі делінетін белгілі бір нүктеден бірдей қашықтықта орналасқан нүктелер жиынтығын атаймыз, бұл қашықтықты радиус дейміз.

Біз жазықтықта орналасқан кез келген M(x1, y1) және N(x2, y2) нүктелерінің арақашықтығы sqrt{({{x_2}-{x_1}})^2+({{y_2}-{y_1}})^2} формуласымен есептелінетінің білеміз. Бұл формуланың көмегімен шеңбердің теңдеуін қорыта аламыз:

C(x0, y0)-деп шеңбердің центрін ал r әрпімен шеңбердің радиусын белгілейік. Шеңбердің аңықтамасы бойынша шеңберге тиісті кез келген (x, y) нүктесі sqrt{({{x}-{x_0}})^2+({{y}-{y_0}})^2}=r формуласын қанағаттандыруы тиіс.

Соңғы теңдіктің екі жағын квадраттасақ:

(x-x0)2+(y-y0)2=r2

Бұл теңдеу шеңбердің теңдеуі боп табылады.

Графикалық түрде бұны былай көрсетуге болады:

шеңбер

Сабақтар
Яндекс.Метрика
Жылдамдық және өзге сабақтарды Alash.info сайтында таба аласыз