Кубтық теңдеу және оны топтастыру әдісімен шешу

Кубтық теңдеу деп ax3+bx2+cx+d=0 теңдеуін атаймыз, мұндағы a, b, c, d белгілі сандар ал x ізделінетін белгісіз.

Мысалы x3+x2+x+1=0

Кубтық теңдеуді шешу үшін теңдеудің сол жағын топтастырып көбейткіштерге жіктейді, бұл әдісті топтастыру әдісі дейді.

Топтастыру әдісін жоғарыдағы x3+x2+x+1=0 теңдеуіне қолданайық:

x3+x2+x+1=0

(x3+x2)+(x+1)=0

x2(x+1)+(x+1)=0

(x+1)(x2+1)=0

бұдан

(x+1)=0,

(x2+1)=0.

(x+1)=0

x+1=0

x1=-1

(x2+1)=0

x2+1 ≠ 0 бола алмайды, соңдықтан бұл теңдеудің тек қана бір x1=-1 шешімі ғана бар.

Жаттығу.

Мына кубтық теңдеулерді топтастыру әдісімен шешіңіз:

a). x3+2x2+x+2=0 b). y3-y2+2=0

Мектептің алгебра курсы!

Автор: Жандос Көксу

Сұрақ қою