Көрсеткіштік теңдеулер мен оларды шешу амалдары

Ізделінетің белгісізі тек белгілі бір санның (сандардың) дәрежесіне (дәрежелеріне) ғана еңетің теңдеулерді көрсеткіштік теңдеулер деп атайды.

Мысалы 4x-2x+1+1=0 теңдеуі көрсеткіштік теңдеуі болады, өйткені мұнда ізделінетің белгісіз x саны 4 және 2 сандарының дәрежелеріне еңеді.

Бұл теңдеуді шешу үшін дәреженің қасиеттерін пайдаланамыз:

4x-2x+1+1=0

(22)x-21·2x+1=0

22x– 2·2x+1=0

(2x-1)2=0

2x-1=0

2x=1

x=0

Жауабы: x=0.

Кейбір тригонометрикалық теңдеулерді шешу үшін қосымша айнымалыны еңгізу қажет болады.

32x– 4·3x+3=0

3x=t

t2-4·t+3=0

t1=1

t2=3

3x=1

x1=0

3x=3

x2=1

Жауабы: x1=0, x2=1.

Мектептің алгебра курсы!

Автор: Жандос Көксу

Сұрақ қою