Сызықты теңсіздік және оны шешу әдістері

Сызықты теңсіздік деп a⋅x+b ≥ c теңсіздігін атаймыз, мұндағы a, b, c тұрақты сандар ал x белгісіз.

Мысалы 2⋅x+1 ≥ 3.

Ескерту.

a⋅x+b = c теңдеуінің тек бір ғана шешімі бар болады, ал a⋅x+b ≥ c теңсіздігінің шешімдері шексіз көп болады.

Мысалы 2⋅x+1 = 3 теңдеуінің тек бір ғана шешімі бар, бұл x=1 нүктесі: 2⋅1+1 = 3,

ал 2⋅x+1 ≥ 3 теңсіздігінің шешімі x=2 те, x=3 те, x=4 те бола алады:

2⋅2+1 ≥ 3, 2⋅3+1 ≥ 3, 2⋅4+1 ≥ 3.

Соңдықтан теңсіздікті шешу дегенді теңсіздіктің барлық шешімдірін табу деп түсінеміз.

Мысал ретінде 2⋅x+1 ≥ 3 теңсіздігін шешейік:

2⋅x+1 ≥ 3

2⋅x ≥ 3-1

2⋅x ≥ 2

x ≥ 2/2

x ≥ 1

Жауабы x ≥ 1.

Жаттығулар.

Мына теңсіздіктерді өз бетімен шешініз:

a) x+1 ≥ 5

c) 3- x ≥ 0

b) 3⋅x+2 ≥ 8

d) 5- 2⋅x ≥ 1

Мектептің алгебра курсы!

Автор: Жандос Көксу

Сұрақ қою