Квадраттық теңдеу

ax2+bx+c=0 теңдеуі квадраттық теңдеу деп аталады, мұндағы a,b,c тұрақты сандар ал x белгісіз айнымалы.

Теорема.

ax2+bx+c=0 теңдеуінің D=b2-4ac дискриминанты оң болса ( D ≥ 0) онда осы теңдеудің екі x1 және x2 шешімі бар және олар мына формулалар арқылы аңықталады:

Квадраттық теңдеу

Мысалы.

x2+4x-5=0

D=42 -4 ⋅ 1 ⋅ (-5)

D=16 +20

D=36 ≥ 0

Квадраттық теңдеудің шешімі

 

теңдеудің шешімі

 

шешімі

 

x1 = 1

 

квадраттық теңдеудің шешімі

 

теңдеудің шешімі

 

шешімі

 

x2 = -5

Жауабы: x1 = 1, x2 = -5

 

Жаттығулар.

Мына квадраттық теңдеулердің шешімдерің табындар:

a). x2+3x-4=0, b). x2-4x+4=0, c). y2+5y-6=0, d). x2-1=0.

Мектептің алгебра курсы!

Автор: Жандос Көксу

Сұрақ қою