Сызықты теңдеулер жүйесі

Мына жүйені сызықты теңдеулер жүйесі деп атайды:

Сызықты теңдеулер жүйесі

мұндағы x пен y ізделінетін белгісіздер, ал a1, a2, b1, b2, c1, c2 белгілі тұрақты сандар.

Мысалы.

сызықты теңдеулер жүйесінің мысалы

Шешілуі:

сызықты теңдеулер жүйесінің мысалы

 

сызықты теңдеулер жүйесінің шешу

 

түрлендіру

 

{lbrace} {matrix{2}{1}{{x= 5- 2y} {5+ y= 7}}}

 

{lbrace} {matrix{2}{1}{{x= 5- 2y} {y= 7 -5}}}

 

{lbrace} {matrix{2}{1}{{x= 5- 2y} {y= 2}}}

 

{lbrace} {matrix{2}{1}{{x= 5- 2*2} {y= 2}}}

 

{lbrace} {matrix{2}{1}{{x= 5- 4} {y= 2}}}

 

{lbrace} {matrix{2}{1}{{x= 1} {y= 2}}}

 

Сонымен жауабы: x= 2, y= 1.

 

Жаттығулар.

Мына сызықты теңдеулер жүйелерінің шешімдерін табындар:

a).{lbrace} {matrix{2}{1}{{x+y= 3} {x-y= 1}}} b). {lbrace} {matrix{2}{1}{{2x+ y= 6} {3x+ 2y= 10}}} c).{lbrace} {matrix{2}{1}{{2x+3 y= 5} {4x+ 5y= 9}}}

Мектептің алгебра курсы!

Автор: Жандос Көксу

Сұрақ қою