Тригонометрия негіздері- синус, косинус, тангенс, котангенс аңықтамалары

Тік бұрышты үшбұрышты салайық:

 

тригонометрия

 

Синус

синус қатынасың x бұрышының синусы деп атаймыз және sinx деп белгілейміз: sinx = синус

Ескерту

a ≤ c болғандықтан кез келген x үшін sinx ≤ 1.

Дәл осылай косинусты аңықтаймыз:

Косинус

косинус қатынасың x бұрышының косинусы деп атаймыз және cosx деп белгілейміз: cosx = косинус

Сұрақ.

cosx ≤ 1 тұжырымы орынды ма?

Жаттығу.

Белгілі геометриялық теореманы пайдалана отырып мына тепе-теңдікті дәлелдеңіз:

cos2 x + sin2 x = 1.

Тангенс

тангенс қатынасың x бұрышының тангенсі деп атаймыз және tgx деп белгілейміз:

tgx = тангенс=тангенс аңықтамасы

Котангенс

котангенс қатынасың x бұрышының котангенсі деп атаймыз және ctgx деп белгілейміз:

ctgx = котангенс=котангенс аңықтамасы

Мектептің алгебра курсы!

Автор: Жандос Көксу

Сұрақ қою